Welkom

Zoals vele Noordwijkers weten, en zeker diegenen die al tientallen jaren aan of in de omgeving van de Herenweg wonen, is vanaf ca. 2001 de nieuwe wijk Offem Zuid in ontwikkeling. De daadwerkelijke realisatie van Offem Zuid is een aantal jaren geleden gestart. De wijk is dus in wording. Voor de aansluiting van de nieuwe wijk Offem Zuid op de historische kern van Noordwijk Binnen is het noodzakelijk om het perceel Herenweg 21-23 te herontwikkelen. De doorsteek die op dit perceel moet komen is een uitgangspunt geweest voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan Offem Zuid en ook benoemd in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030. De verbinding is, naast een ontsluiting voor langzaam verkeer, ook noodzakelijk als calamiteitenroute. Het is voor de gemeente Noordwijk daarom belangrijk deze verbinding tussen de nieuwe wijk Offem Zuid en de kern van Noordwijk Binnen er komt.

Herontwikkeling

De gemeente Noordwijk realiseert de ontsluiting van de wijk Offem Zuid via het perceel Herenweg 21-23. De ontwikkelaar Poort van Offem vof neemt de realisatie van het appartementengebouw voor zijn rekening.

Ontsluiting

De weg over het perceel Herenweg 21-23 heeft de functie van langzaam verkeer. Dit betreft dus een verbinding voor bewoners en bezoekers van en naar de wijk Offem Zuid te voet, met de fiets of met (brom)scooters. Tevens is deze ontsluiting vanaf de Herenweg toegankelijk voor de bewoners van het te realiseren appartementengebouw. Het is ook een route voor hulpdiensten van en naar de wijk (brandweer, politie, ambulance). Aan de inrichting van dit deel van de Nieuwe Voorstraat wordt binnen de gemeente Noordwijk gedacht aan een (concept)ontwerp, dat aansluit op de historische sfeer van de (bestaande) Voorstraat. Zaken zoals de positie van het fietspad, de aansluiting op de Herenweg, de oversteekmogelijkheden e.d. spelen een belangrijke rol in het kader van de verkeersveiligheid.

Het appartementengebouw

Voor het ontwerp van het appartementengebouw heeft de ontwikkelaar architectenbureau Van Manen uit Noordwijk in de arm genomen. Dit architectenbureau is tevens verantwoordelijk voor het ontwerp van een groot deel van de woningen in Offem Zuid. De sfeer van het ontwerp van die wijk is afgeleid van die van de  historische bebouwing langs de (bestaande) Voorstraat en dit heeft ook geleid tot de vormgeving van het nieuwe appartementengebouw. Dit appartementengebouw is ontworpen als twee gekoppelde bollenschuren met een authentieke uitstraling. Hierin zijn drie bouwlagen opgenomen met daarin zestien appartementen. De totale bouwhoogte bedraagt 9 meter. Met de gemeente is afgesproken dat 30% van de appartementen (5 appartementen) sociaal is zoals bedoeld in de Noordwijkse Woonagenda 2016-2020. Verder is afgesproken dat de resterende 11 appartementen in het middelduur segment in de markt zullen worden gezet. Dit zijn 6 appartementen met een eigen parkeerplaats tot ca. € 250.000 v.o.n. en 5 grotere appartementen met een eigen parkeerplaats tot ca. € 350.000 v.o.n