Noordwijks garagebedrijf wijkt voor fietspad naar nieuwbouwwijk Offem Zuid (LD 14-01-2021)

Noordwijks garagebedrijf wijkt voor fietspad naar nieuwbouwwijk Offem Zuid

De door de gemeente verworven percelen aan de Herenweg.

Peter van der Hulst14/01/2021 om 18:00NOORDWIJK

De aankoop van een garagebedrijf aan de Herenweg in Noordwijk was voor de gemeente een oefening in geduld. Uiteindelijk is de aankoop dan toch gelukt. Dat maakt de weg vrij om de nieuwbouwwijk Offem Zuid met een fiets- en voetpad te verbinden met de Voorstraat in Noordwijk Binnen.

De gemeente is al een fors aantal jaren bezig om de garage te verwerven. Die gesprekken liepen zo stroef dat de gemeenteraad in 2017 een bedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen voor een onteigeningsprocedure. Recent heeft het college de raad laten weten dat het toch gelukt is de garage met bedrijfswoning te verwerven.

Op termijn gaan beide bouwwerken tegen de vlakte. Deels om een route voor langzaam verkeer van en naar de nieuwbouwwijk te realiseren. De grond die de gemeente niet nodig heeft voor deze doorgang, wordt weer doorverkocht. Grenzend aan het pad komt namelijk de ’Poort van Offem’, een complex met zestien appartementen.

In de nieuwbouwwijk tussen Herenweg en de provinciale weg N206 komen in totaal 701 woningen. Het autoverkeer wordt ontsloten via de Beeklaan. Die weg is in het recente verleden al aangepast. Zo is er een extra rotonde gekomen. Die is aangelegd bij het centrale deel van de wijk waar al vele huizen door de nieuwe bewoners zijn betrokken. Later wordt begonnen met het oostelijke deel van de wijk en volgt ook nog het westelijke deel, direct achter de Herenweg.

Voor de bouw van de ’Poort van Offem’ is er al contact geweest met direct omwonenden. „Partijen zijn in goed gesprek met de eigenaren van de aangrenzende woningen”, laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten.